Friday, July 13, 2012

Isang Paglalarawan ng American Colonial MisEducation

Unang inilimbag noong Mayo 2012, inayos


HINDI ko rin minsan masisi kung bakit may ilan/marami sa tabi-tabi na pag nakakanti ang imperyalistang Kalbong Agila ay na.hi-highblood, nagagalit, minsan ay nagmumura pa... Balikan po natin ang mga itinuro sa atin noong American Colonial Period.

The emblem of Bald Eagle IMPERIALISM. The primary tool of imperialism--COLONIAL misEDUCATION.... Sa ginawang Brainwashing sa ating mga ninuno o mga lola at lola, magtataka pa ba tayo na hindi alam ng iba/marami diyan ang Philippine-American WAR (1899-1914) at ang alam lang ay Filipino-American "FRIENDSHIP"????
Ang Watawat daw ba naman nila--mga Amerikano--ay itinurong siyang Atin din, ayon sa kaliwang bahagi ng larawan sa itaas.... Matapos madugo nilang nakawin ang ating kasarinlan gamit ang nakakasuka de kakatwang Treaty of Paris at rasista de malupit nilang militar na kumitil sa lampas milyong Pilipino/Pilipina (directly & indirectly). Kabilang lang naman po sa mga biktima ng kasamaan at kasakiman sa yamang lupa/tubig/teritoryo ng imperyalista ay sina Hen. Macario Sakay, Hen. Lucio San Miguel, at Hen. Gregorio del Pilar noong Digmaang Pilipino-Amerikano. Makaraang magpatupad ang Estados Unidos ng FLAG Law of 1907 na nagbabawal sa paglantad ng bandila ng Republika (ni Aguinaldo) o ng Katipunan, ituturo na ang Stars & Stripes daw ang ating bandila!!!???

Kasama sa pang-uuto sa atin ay ang pagtuturo ng kanilang BANYAGANG WIKA. Sinasabi nga ng linguistic determinism theory: worldview is determined/influenced by verbal language and/or a language's structures grammar-wise, inherent ontologies, and distinctions semantics-wise. Dagdag pa ay patriarchal ang wikang ito, di tulad ng ating wikang Pilipino/Tagalog na patas sa kababaihan kahit papaano. Opo, patriarchal dahil sa wikang Ingles ay ang lalaking kasarian ang 'norm'-- "chairman," "mankind," atbp. Kahit hanggang ngayon ay inirereklamo ng mga feminista ang patuloy na sexism ng wika/lipunang Amerika. Sa madaling salita, dahil wikang Ingles ang pinagamit sa atin (at hanggang ngayon ay isa sa opisyal na wika), worldview ng mga Kano ang nananaig sa atin imbes na ang sa atin, kabilang ang pagiging taliwas sa ating kalinangang at kulturang mabait o patas sa kababaihan.

Ang Pilipinas/Tagalog/Taga-Ilog/Maharlika ang kauna-unahang malayang bansa na biniktima ng malupit na militar nito. May mga nauna nang sinakop ang Estados Unidos katulad ng Hawaii subali't ang ating bayan ang unang lumaban ng todo at nang may kagitingan (kahit may mga traydor mula Appari hanggang Jolo). And that United States has NOT yet apologized for their Fil.Am war crimes--stealing of our independence and our land, the rapes of Filipinas, the water cure tortures, reconcentration camps, the racist insults, the genocidal murders. Ang mga nasa ilalim ng patuloy na kontrol ng Kalbong Agila--ang mga colonial-minded, ika nga, walang alam kundi ihambing ang U.S. sa bansang Hapon na kesyo mas malupit daw, mas maraming pinatay, atbp. Hindi natin masisisi ng lubos kung bakit hindi nila makita o hindi alam na ang Hapon ay humingi na ng tawad sa mga ginawa nitong noong Ikalawang Digmaan Pandaigdig samantalang ang Amerika ay hindi pa? Ang Hapon ay nagbayad pa nga ng reparation sa atin kahit papaano. Japan, which was A.bombed by that imperialist nation, had the decency to apologize to the Filipinos. ... Wonder who are the real barbarians....

Dahil sa continuing o entrenched na colonial miseducation ay marami sa atin ang 'docile' o yumakap ng husto sa Amerika. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig daw ay nagulat nga daw si Hen. Artemio Ricarte sa sobrang pro.Kano ng utak ng ating mga kababayan samantalang noong Fil.Am War ay kaaway na mananakop ang tingin sa Kalbong Agila...... Hanggang ngayon, dahil sa pamamagitan ng mga elit na traydor o walang pagpapahalaga sa bayan ay hawak nila ang, o malakas ang impluwensa nila sa, sistema, kabilang ang mahalagang educational system na makikita sa mali o baluktot na kasaysayang tinuro sa atin.... Fil.Am War na lamang, glossed over at justified na pananakop ng Amerika ang bersyong itinuro sa atin ng mainstream education subali't napakarami palang atrocities, napakasinungaling at mang.uuto pala ng Imperyalista.

Imulat po natin ang ating mga mata. Mahalin ang ating sariling wika, watawat, lahi, kasaysayang tunay. Sa atin hong mas mulat, subukan ho nating labanan ang patuloy na colonial miseducation gamit hindi lamang ang mga paaralan kundi pati ang yellow mainstream media. Alamin ang ating kasaysayan, ang kasaysayan ng ating relasyon sa "stateside" na bansa.


______


 

Celoza, Albert. Ferdinand Marcos and the Philippines: The Political Economy of Authoritarianism. Greenwood Publishing Group, 1997

Schirmer, Daniel B. and Stephen Rosskamm Shalom. The Philippines Reader: A History of Colonialism, Neocolonialism, Dictatorship, and Resistance. South End Press, 1987. Pages:


_____

Raw Photo Credit:
Paolo Paddeu

No comments:

Popular Posts