Friday, March 29, 2013

Panata ng mga Kalalakihan - Gawin Ninyo pang Sexual Penitence/Fidelity


Isang repost ng artikulo ko sa FB noong Biyernes Santo ng isang taon, 2012.

Ngayong BIYERNES SANTO, dito sa Pilipinas, sa bandang Gitnang Luzon lalo na, maraming kalalakihan na Kristiyanong Katoliko ang dumaan sa mabigat na pisikal na pahirap. Ginaya ang Pasyon ni Hesukristo. Naisip ko lamang na mas maganda siguro kung sasamahan ito ng KALINISAN din sa bahaging GITNANG BABA ng mga kalalakihang ito dahil sexually ay malinis naman si Hesus, di ba?

Ayon sa kanilang panata, maraming kalalakihan ang ginaya ang Pasyon, ang sinasabing pahirap kay Poong Hesukristo papunta sa Golgotha kung saan ipinako ito. May ilang Pilipinong nagpapako, may ilang nagpasan ng krus subali't karamihan ng nagpanata ay naghampas o nagpahampas sa likod, pati sa likod ng binti, at ang iba ay sa dibdib pa. Burillos daw ang matatalim na dulo ng ginamit na panghampas habang naglalakad ng nakatapak, hindi sa lupa kundi sa mas mainit na semento, papunta ng simbahan. Penitensya. Good Friday flagellation sa wikang Inglis.


Mula sa isang nauna kong artikulo:

"Locals supposedly call the Good Friday penitents “kandarapa.” The mortification ritual is part of the kandarapa's “panata” or religious pledge, often made either in the bid to make God forgive or their sins or to ask for some difficult favor for themselves or some loved ones. The ritual serves as a reenactment of the passion of Jesus Christ while on the way to his crucifixion. The prostrate move, with arms outstretched and legs held straight together, symbolizes Christ's crucifixion on the cross."

http://jesusabernardo.newsvine.com/_news/2010/04/05/4118457-philippine-lent-2010-from-the-lens-of-a-doubting-patriot


Hindi biro ang panatang ito. Mainit ang panahon, mainit ang sementong tinatapakan habang naglalakad ng nakatapak. Matatalim ang dulo ng karamihang panghampas kung kaya't nagsusugat ang mga likod ng mga matatapang na kalalakihang ito. Sa hindi katagalan ay nagdurugo na ang mga likod at mapulang mapula na sa dugo ang mga katawan. Sa mga hindi nakakaalam ay maari pang isiping prop na dugo lamang ang nakikita. Sa mga hindi sanay ay nakakangiwi ang nasasaksihan. Kung malapit ka sa mga nagpepenitensyang ito ay hindi nakakapagtakang matilamsikan ka ng kanilang mga dugo. Walang reklamo kang maririnig subali't napakasakit at napakahirap siguro. May ilang halos himatayin subali't hindi titigil, magpapahinga lang ng kaunti upang kumuha ng lakas at mapagpatuloy ang panatang penitensyon.

Walang matanda kang makikitang nagpepenitensya ng ganito dahil hindi naman talaga kakayanin ng mga mahinina. Marami ay matitipuno ang katawan; may mga payat ng kaunti subali't malalakas ang physique. Itong mga tipo rin kalalakihan na ito ang masasabing nasa peak ng kanilang sexual prowess.

Naisip ko lang, pagkatapos kaya ng Biyernes Santong penitensya ay bumabalik din sa bisyo ang mga kalalakihang ito? Masasabing tanggap sa kulturang Pilipino ang pambabae--balik din kaya sa ganitong gawi ang mga nagpepenitensyang ito kung mayroon mang ganyang masamang bisyo ang ilan o marami sa kanila???

Dahil ginagaya din naman nila si Hesukristo na isang Celibate o Sexually moral na tao/Diyos ayon sa turo ng Simbahan, bakit kaya hindi nila isama sa Panata ang SEXUAL PENITENCE o kung hindi man ay Sexual Discipline/FIDELITY sa buong taon. Mas mahirap marahil subali't mas maka-Diyos at maka-tao, maka-Asawa.

Mainam din namang sa mismong Biyernes Santo ay inaalala ang buhay at kamatayan ng pinaniniwalaang Poong Hesukristo. Subali't kung ang mga nagpepenitensyang ito ay magiging malinis sa kama, matapat sa mga asawa o kasintahan sa buong taon ay mas lalo sigurong matutuwa si Bathala. Magiging maganda pa silang halimbawa sa ibang mga kalalakihan at baka sakaling dumami pa ang tribong TAPAT sa kalupaan ng Pilipino/Tagalog/Taga-Ilog.

____

Photo Credit:

http://farm6.static.flickr.com/5101/5648346880_e8bb6db79f.jpg

No comments:

Popular Posts