Friday, January 31, 2014

Taon ng Kahoy na Kabayo at BONI@150

Taong 2014, Taon ng Kabayo ayon sa Astrolohiyang Intsik, sakop ang kalakhang BONI@150 (30 Nob. 2013 - 29 Nob. 2014).

Taon kaya ng marangal at makabayang Kamalayang KKK, ng pagbawi ngSupremo sa kanyang dapat ay matayog na kinalalagayan sa ating kasaysayan, ng pagpapatuloy at pagtatagumpay ng Himagsikang Tagalog/Pilipino/Taga-Ilog/Maharlika?

Oo na pala, ang Taon ng Kahoy na Kabayo (Wooden Horse) ay nagsisimula ng Enero 31 nitong kasaluyang taong 2014. 

Kung Hei Fat Choi!

Mabuhay ang Supremo!


Popular Posts