Monday, February 04, 2013

FIL-AM WAR 114 Digmaang Pilipino-Amerikano

ISANG siglo at 14 na taon na ang nakakalipas. FIL-AM WAR 114. Limot ng karamihan dahil sadyang pinalimot. Matagal na nga, matagal nang nangyari subalit wala pa ring opisyal na 'closure' dahil walang modo o pagkadisente ang umatakeng bansa upang ito ay humingi man lamang ng tawad sa may 1.5 milyong Pilipinong pinatay nito sa labanan, torture, o gutom at sakit sa reconcentration camps, atbp. 


Nandi
to Pa ang Kalbong Agila

Matagal nang nangyari ang giyerang iyon subalit nandito pa rin sila. Pasimple na nga lang pero nandito pa rin, patuloy na nakikialam, paminsan-minsan na lang ang paghahalay, pagpatay ng makursunadahan, pero maraming Pilipino pa rin ang napapatay gamit ang mga pumalit sa "Philippine Scouts" (salin: mga tutang traydor) na tinuturuan ng 'counterinsurgency' killing/propaganda tactics.

Patuloy ang presenya ng barbarong imperyalista sa bansa, patuloy sa pakikialam sa pamahalaang binigyan daw nito ng 'independence' noong Hulyo 1946. Patuloy na nakikialam sa botohan ng pampanguluhan, nitong huli, nagtanggal ng hindi nais at nagluklok ng bataan nito. May balitang patago pang naghuhukay ng Yamashita. Mas masama ba, itinulak nito ang unang hakbang sa paghahati ng Republika, kasangkapan ang rebelde y traydor na MILF.

Sa tagal ng mga Amerikano dito, at sa galing sa propaganda, sa psy-war, sa pagpapaikot ay malakas ang nabuong colonial mentality ng mga Pilipino/a. Halos sambahin ang mga Kano--nakalimutan nang ito ay mga magnanakaw...ng kalayaan at pagkabansa; mga pumapatay ng tao kapag may nais makamkam; mga barbarong bihasa sa pagpapahirap o torture; mga manlalasing sinungaling; walang etikong hindi marunong umamin sa pagkakamali at humingi ng tawad, walang kibit balikat kung manghamak o gumawa ng pagtatahi-tahing mapanglait na kwento mabigyang dahilan lamang ang mga mali nitong ginagawa sa iba.Huli sa Sariling Isda 


Bakit nasasabi ang ganitong pagsasalarawan sa imperyalistang Amerika? Kung babalikan ang nakaraan sa madaliaang usapan, makikitang nahuli sa sariling isda--o sa pagiging taliwas ng isda sa gawa--ang mga pinuno ng Kalbong Agila na unang nagpasya o lumusob sa atin noong Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1914).

Ang ating likas na yaman at strategic na kinalalagayan sa Pasipiko ang tunay na pinaglawayan ng Estados Unidos. Nanlasi, ikinubli muna ang gahamang pakay at pinalabas na sila raw ay mayaman na at hindi nagnanais magkaroon ng kolonya.

Ginamit ang pagiging demokratiko raw nila at ang rasismo laban sa atin upang pagtakpan ang masamang pakay. Ginamit din ang itinatagong barbarismo, kalupitan higit upang mapasakamay ang Pilipinas/Tagalog/Taga-Ilog/Maharlika. Ang mga Sinabi ng Kalbong Agila:
"[Filipinos] were unfit for self-government... nothing left for us to do but to take them all."
  • U.S. Pres. William McKinley
Batis:
http://books.google.com/books?id=TXE73VWcsEEC&pg=PA22&dq=mckinley+god+philippines&hl=en&ei=BklLTfvuCMTQcbe02fYL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=mckinley%20god%20philippines&f=false


"America is exceedingly well off as regards territory, revenue, & resources & therefore needs no colonies."
  • Gen. George Dewey
Batis:
http://philippineamericanwar.webs.com/emilioaguinaldoreturns.htmWe have lived as a nation122 years...never owned or desired a colony.”
  • Brig. Gen. Thomas Anderson
Batis:
http://philippineamericanwar.webs.com/usinfantryarrives.htm"Kill everyone over ten."
  • Gen. Jacob H. Smith
Batis:
https://library.villanova.edu/Find/Record/743932/Reviews"[F]ighting, having begun, must go on to the grim end."
  • Maj. Gen. Elwell Otis
Batis:
http://books.google.com.ph/books?id=MbtCmdnJrKkC&pg=PA200&lpg=PA200&dq=%22fighting,+having+begun,+must+go+on+to+the+grim+end%22&source=bl&ots=XoqhRnMAEc&sig=sOCYbrhXSSjCcmwyj3MBjflVG8E&hl=fil&sa=X&ei=84cPUc6oLYiXiAeI64H4AQ&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=%22fighting%2C%20having%20begun%2C%20must%20go%20on%20to%20the%20grim%20end%22&f=false"Philippines are ours forever... The power that rules the Pacific... rules the world....”
  • Sen. Albert Beveridge
Batis:
https://www2.bc.edu/~weiler/imperialismdocs.htmPhilippine-American War as a “small but peculiarly trying and difficult war” upon which turned “not only the honor of the flag [but] “the triumph of civilization over forces which stand for the black chaos of savagery and barbarism."
  • U.S. Pres. Theodore Roosevelt
Batis:
http://dh.oxfordjournals.org/content/30/2/169.extract


Popular Posts