Friday, January 31, 2014

Taon ng Kahoy na Kabayo at BONI@150

Taong 2014, Taon ng Kabayo ayon sa Astrolohiyang Intsik, sakop ang kalakhang BONI@150 (30 Nob. 2013 - 29 Nob. 2014).

Taon kaya ng marangal at makabayang Kamalayang KKK, ng pagbawi ngSupremo sa kanyang dapat ay matayog na kinalalagayan sa ating kasaysayan, ng pagpapatuloy at pagtatagumpay ng Himagsikang Tagalog/Pilipino/Taga-Ilog/Maharlika?

Oo na pala, ang Taon ng Kahoy na Kabayo (Wooden Horse) ay nagsisimula ng Enero 31 nitong kasaluyang taong 2014. 

Kung Hei Fat Choi!

Mabuhay ang Supremo!


Popular Posts

Recent Posts

Recent Posts from Jesusa Bernardo, less impersonal